Monika posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego i biznesowego na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w zakresie strukturyzowania (refinansowania) oraz restrukturyzacji zadłużenia. Na przestrzeni lat w międzynarodowych instytucjach finansowych, kierowała zespołami w bankowości korporacyjnej.

Pracuje po stronie przedsiębiorców reprezentując ich przy pozyskiwaniu finansowania od banków, a także od funduszy mezzanine, strukturyzując finansowania bilateralne i konsorcjalne. Koordynuje opracowania biznes planów, modeli finansowych, konsolidacji spółek, a następnie prowadzi obsługę udzielonych finansowań, działając po stronie kredytobiorców.

W przypadku restrukturyzacji finansowej, zarówno “miękkiej”, polegającej na rozterminowaniu kredytów, jak i “twardej”, dotyczącej postępowań restrukturyzacyjnych i upadłości, działa

w zależności od sprawy po stronie banków lub za zgodą banków, poza zgodą banków, po stronie restrukturyzowanych przedsiębiorców. Doradzała z sukcesem przy wielu postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Monika zajmuje się również doradztwem biznesowym w zakresie pozyskiwania inwestorów dla przedsiębiorców, kierując się całym procesem inwestycyjnym i koordynując pracę doradców prawnych i podatkowych.

Monika Jakubaszek-Zwolińska Prezes Zarządu

Kontakt:

+48 630 34 92

+48 690 999 606

m.jakubaszek@whiterock.pl

Języki:

polski, angielski, holenderski

Doświadczenie:

RBS Bank (Polska) S.A.

ABN Armo (Bank) Polska S.A.

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Rabobank Polska S.A.

Bożena Rozwora Dyrektor

Bożena opracowuje najbardziej optymalne strategie postępowania w zakresie restrukturyzacji umownej, ustawowej oraz windykacji. Działa na rzecz banków lub za ich zgodą na rzecz kredytobiorców. Prowadzi obsługę restrukturyzacji, działając po stronie kredytobiorców.
Doradza w procesach sprzedaży/nabycia wierzytelności.

Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych polskich i międzynarodowych,
w których kierowała zespołami ryzyka kredytowego oraz restrukturyzacji i windykacji. Uczestniczyła w złożonych procesach restrukturyzacyjnych w tym największych na rynku bankowym z udziałem wielu wierzycieli finansowych.

Posiada także doświadczenie we wdrażaniu i rozwijaniu narzędzi informatycznych wspierających
i optymalizujących procesy odzyskiwania należności.

Kontakt:

+48 603 783 921

b.rozwora@whiterock.pl

Języki:

polski, angielski

Członkostwo:

Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji

Doświadczenie:

Bank Ochrony Środowiska S.A.

DZ BANK Polska S.A. (poprzednia nazwa Bank Amerykański w Polsce S.A.)

BRE i OS MEGABANK S.A.

Interbank S.A.

Mariusz jest menadżerem z 25 letnim doświadczeniem w bankowości korporacyjnej. Swoje doświadczenie zdobywał w międzynarodowych instytucjach finansowych w obszarze finansowania dużych korporacji – gdzie kierował zespołami obsługującymi firmy. Doskonała wiedza dot. strukturyzowania transakcji zarówno w postaci długu ale też innych źródeł finansowania pozwala mu skutecznie doradzać w budowaniu strategii finansowania przedsiębiorstw. 
Wieloletni członek komitetów kredytowych.  

Mariusz Kacprzak Dyrektor

Kontakt:

+48 691 333 212

m.kacprzak@whiterock.pl

Języki:

polski, angielski

Doświadczenie:
BIG Bank Gdański
Raiffeisen Bank
BNP Paribas Bank Polska

Michał Bełdzikowski Dyrektor

Michał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w finansowaniu szerokiego spektrum klientów korporacyjnych z różnych branż, w tym największych przedsiębiorstw. Obejmuje ono zarówno pracę po stronie biznesowej jako dyrektor Departamentu Strukturyzacji Kredytów jak i kierowanie zespołami ryzyka korporacyjnego. Przez 16 lat był członkiem/przewodniczącym komitetów kredytowych w wiodących międzynarodowych instytucjach finansowych.

Specjalizuje się w strukturyzowaniu transakcji kredytów finansujących zarówno bieżącą działalność przedsiębiorstw jak i działalność inwestycyjną, konsolidacyjną, fuzje i przejęcia (także w strukturach lewarowych lub z udziałem funduszy private equity), de-listingi spółek giełdowych czy też finansowanie nieruchomości i hoteli.

Ma też bogate doświadczenie w restrukturyzacji ekspozycji kredytowych, obejmujących zarówno kompleksowe struktury finansowe z udziałem wielu instytucji finansowych jak i instrumentów pochodnych.

Kontakt:

+48 607 460 650

m.beldzikowski@whiterock.pl

Języki:

polski, angielski

Doświadczenie:

Santander Bank Polska S.A.

RBS Bank (Polska) S.A.

ABN Amro (Bank) Polska S.A.

Jacek zajmuje się negocjowaniem realnych rozwiązań w procesach restrukturyzacji, zarówno umownej jak również przewidzianej w postępowaniach ujętych w ustawie Prawo restrukturyzacyjne.

Wieloletni manager, odpowiedzialny za restrukturyzację i windykację największych ekspozycji

z tyt. kredytów gospodarczych w banku.

Członek (również Przewodniczący) rad wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych

i upadłościowych.

Posiada doświadczenie w kontroli wykonywania założeń wdrożonej restrukturyzacji z racji pełnionych  funkcji w radach nadzorczych restrukturyzowanych spółek notowanych na GPW

w Warszawie.

Organizator i koordynator procesów sprzedaży portfeli niepracujących wierzytelności korporacyjnych banku, jak również wierzytelności jednostkowych.

Jacek Baranek Dyrektor

Kontakt:

+48 605 169 228

j.baranek@whiterock.pl

Języki:

polski, angielski

Doświadczenie:
Development System Sp. z o.o
ING Bank Śląski S.A.

Marzanna Klepczarek-Rudnik Dyrektor

Marzanna posiada ponad 25-letnie doświadczenie w finansowaniu szerokiego spektrum
klientów korporacyjnych z różnych branż i segmentów. Wiele lat zarządzała zespołami
Specjalistów Bankowych i odpowiadała za realizację celów sprzedażowych przy zachowaniu
jakości portfela. Brała czynny udział w przygotowywaniu aplikacji kredytowych,
rekomendowaniu i układaniu struktur finansowania, negocjacjach dotyczących struktury
transakcji, struktury zabezpieczeń, konsolidacji i tzw miękkiej restrukturyzacji. Ma wieloletnie doświadczenie w prezentowaniu i obronie aplikacji na bankowych komitetach kredytowych oraz negocjacjach z działami ryzyka kredytowego. Obecnie pracuje na rzecz przedsiębiorców

w zakresie pozyskiwania finansowania zarówno obrotowego jak inwestycyjnego w ujęciu całego procesu od przygotowania i złożenia wniosku po wypłatę środków, układania struktury finansowania i zabezpieczeń oraz reprezentowania klientów w negocjacjach z Bankami.

Kontakt:

+ 48 607 619 313

m.klepczarek@whiterock.pl

Języki:

polski, angielski

Doświadczenie:

Citibank Handlowy S.A.
Reiffeisen Bank Polska S.A.
BNP Paribas Bank Polska S.A.
BOŚ Bank (Polska) S.A.