Zespół i doświadczenie

Paweł Paraszewski

Dyrektor

+ 48 601 347 152
p.paraszewski@whiterock.pl

Języki

polski, angielski, niemiecki

Doświadczenie

  • RBS Bank (Polska) S.A. 2008 – 2019 (11 lat)
  • ABN AMRO Bank (Polska) S.A. 1996 – 2008 (12 lat)
  • BNP Dresdner Bank Polska S.A. 1994 – 1996 (2 lata)
  • Dresdner Bank AG, Filiale Muenster 1993 – 1994 (1 rok)
Paweł od ponad 25 lat pracuje przy zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w pełnym zakresie produktów – finansowania obrotowego i inwestycyjnego, kredytów bilateralnych i konsorcjalnych, finansowania handlu – gwarancji kontraktowych, akredytyw dokumentowych, faktoringu i faktoringu  odwrotnego, monetyzacji zapasów, zarządzania przepływami pieniężnymi - cash management oraz zarządzania produktami skarbowymi.
Pracę zawodową rozpoczynał jako analityk kredytowy, następnie był szefem zespołów sektorowych, pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Finansowania Przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat był członkiem komitetów kredytowych. Posiada solidne doświadczenie przy restrukturyzacji dużych i średnich przedsiębiorstw.
Jest skoncentrowany na kliencie i transakcji. Zawsze stara się szczegółowo poznać i zrozumieć biznes klienta i branżę w której działa. Od lat pracuje z klientami w oparciu o wiedzę sektorową, Posiada szczególne kompetencje w zakresie funkcjonowania branży budowlanej, przemysłu drzewno-papierniczego i sektora stoczniowego.