Zespół i doświadczenie

Bożena Rozwora

Dyrektor

+48 603 783 921
b.rozwora@whiterock.pl

Języki

polski

Członkostwo

Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji

Doświadczenie

  • Bank Ochrony Środowiska S.A. 2005-2018 (13 lat)
  • DZ BANK Polska S.A. (poprzednia nazwa Bank  Amerykański w Polsce S.A.) 1994-2004 (10 lat)
  • BRE i OS MEGABANK S.A. 1993 –1994 (1 rok)
  • Interbank S.A. 1991- 1993 (2 lata)
Bożena specjalizuje się w procesach restrukturyzacji i windykacji. Opracowuje  najbardziej optymalne  strategie postępowania  w zakresie restrukturyzacji umownej, ustawowej oraz  windykacji. Działa  na rzecz banków lub za ich zgodą na rzecz kredytobiorców. Prowadzi obsługę  restrukturyzacji, działając po stronie kredytobiorców. Doradza w procesach  sprzedaży / nabycia wierzytelności.
 
Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych polskich i międzynarodowych, w których kierowała zespołami ryzyka kredytowego oraz restrukturyzacji i  windykacji.
Uczestniczyła w złożonych procesach  restrukturyzacyjnych w tym największych na rynku bankowym z udziałem wielu wierzycieli  finansowych.
 
Posiada także doświadczenie we wdrażaniu i rozwijaniu narzędzi informatycznych wspierających i optymalizujących  procesy odzyskiwania należności.


Michał Bełdzikowski

Dyrektor

+48 607 460 650
m.beldzikowski@whiterock.pl

Doświadczenie

  • Santander Bank Polska S.A. 2016-2019 (4 lata)
  • RBS Bank (Polska) S.A.  2008-2015 (7 lat)
  • ABN Amro (Bank) Polska S.A. 1996-2008 (12 lata)
Michał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w finasowaniu szerokiego spektrum klientów korporacyjnych z różnych branż, w tym największych przedsiębiorstw.  Obejmuje ono zarówno pracę po stronie biznesowej jako dyrektor Departamentu Strukturyzacji Kredytów jak i kierowanie zespołami ryzyka korporacyjnego. Przez 16 lat był członkiem/przewodniczącym komitetów kredytowych w wiodących międzynarodowych instytucjach finansowych.
 
Specjalizuje się w strukturyzowaniu transakcji kredytowych finansujących zarówno bieżącą działalność przedsiębiorstw jak i działalność inwestycyjną, konsolidacyjną, fuzje i przejęcia (także w strukturach lewarowanych lub z udziałem funduszy private equity), de-listingi spółek giełdowych czy też finansowanie nieruchomości i hoteli.
 
Ma tez bogate doświadczenie w restrukturyzacji ekspozycji kredytowych, obejmujących zarówno kompleksowe struktury finansowe z udziałem  wielu instytucji finansowych jak i instrumenty pochodne.