Zespół i doświadczenie

Michał Bełdzikowski

Dyrektor

+48 607 460 650
m.beldzikowski@whiterock.pl

Doświadczenie

  • Santander Bank Polska S.A. 2016-2019 (4 lata)
  • RBS Bank (Polska) S.A.  2008-2015 (7 lat)
  • ABN Amro (Bank) Polska S.A. 1996-2008 (12 lata)
Michał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w finasowaniu szerokiego spektrum klientów korporacyjnych z różnych branż, w tym największych przedsiębiorstw.  Obejmuje ono zarówno pracę po stronie biznesowej jako dyrektor Departamentu Strukturyzacji Kredytów jak i kierowanie zespołami ryzyka korporacyjnego. Przez 16 lat był członkiem/przewodniczącym komitetów kredytowych w wiodących międzynarodowych instytucjach finansowych.
 
Specjalizuje się w strukturyzowaniu transakcji kredytowych finansujących zarówno bieżącą działalność przedsiębiorstw jak i działalność inwestycyjną, konsolidacyjną, fuzje i przejęcia (także w strukturach lewarowanych lub z udziałem funduszy private equity), de-listingi spółek giełdowych czy też finansowanie nieruchomości i hoteli.
 
Ma tez bogate doświadczenie w restrukturyzacji ekspozycji kredytowych, obejmujących zarówno kompleksowe struktury finansowe z udziałem  wielu instytucji finansowych jak i instrumenty pochodne.
 


Paweł Paraszewski

Dyrektor

+ 48 601 347 152
p.paraszewski@whiterock.pl

Języki

polski, angielski, niemiecki

Doświadczenie

  • RBS Bank (Polska) S.A. 2008 – 2019 (11 lat)
  • ABN AMRO Bank (Polska) S.A. 1996 – 2008 (12 lat)
  • BNP Dresdner Bank Polska S.A. 1994 – 1996 (2 lata)
  • Dresdner Bank AG, Filiale Muenster 1993 – 1994 (1 rok)
Paweł od ponad 25 lat pracuje przy zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w pełnym zakresie produktów – finansowania obrotowego i inwestycyjnego, kredytów bilateralnych i konsorcjalnych, finansowania handlu – gwarancji kontraktowych, akredytyw dokumentowych, faktoringu i faktoringu  odwrotnego, monetyzacji zapasów, zarządzania przepływami pieniężnymi - cash management oraz zarządzania produktami skarbowymi.
Pracę zawodową rozpoczynał jako analityk kredytowy, następnie był szefem zespołów sektorowych, pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Finansowania Przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat był członkiem komitetów kredytowych. Posiada solidne doświadczenie przy restrukturyzacji dużych i średnich przedsiębiorstw.
Jest skoncentrowany na kliencie i transakcji. Zawsze stara się szczegółowo poznać i zrozumieć biznes klienta i branżę w której działa. Od lat pracuje z klientami w oparciu o wiedzę sektorową, Posiada szczególne kompetencje w zakresie funkcjonowania branży budowlanej, przemysłu drzewno-papierniczego i sektora stoczniowego.