Zespół i doświadczenie

Monika Jakubaszek-Zwolińska

Prezes Zarządu

+ 48 22 630 34 92
+ 48 690 999 606
m.jakubaszek@whiterock.pl

Języki

polski, angielski, holenderski

Doświadczenie

  • RBS Bank (Polska) S.A.  2008-2013 (5 lat)
  • ABN Amro (Bank) Polska S.A. 2006-2008 (2 lata)
  • Raiffeisen Bank Polska S.A. 2000-2006 (6 lat)
  • Rabobank Polska S.A. 1999-2000 (1 rok)

Monika posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego i biznesowego na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w zakresie strukturyzowania (refinansowania) oraz restrukturyzacji zadłużenia. Na przestrzeni lat w międzynarodowych instytucjach finansowych, kierowała zespołami w bankowości korporacyjnej.

Pracuje po stronie przedsiębiorców reprezentując ich przy pozyskiwaniu finansowania od banków a także od funduszy mezzanine, strukturyzując finansowania bilateralne i konsorcjalne. Koordynuje opracowania biznes planów, modeli finansowych, konsolidacji spółek a następnie prowadzi obsługę udzielonych finansowań, działając po stronie kredytobiorców.

W przypadku restrukturyzacji finansowej, zarówno „miękkiej”, polegającej na rozterminowaniu kredytów, jak i „twardej”, dotyczącej postępowań restrukturyzacyjnych i upadłości, działa w zależności od sprawy po stronie banków, lub za zgodą banków, po stronie restrukturyzowanych przedsiębiorców. Doradzała z sukcesem przy wielu postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Monika zajmuje się również doradztwem biznesowym w zakresie pozyskiwania inwestorów dla przedsiębiorców, kierując całym procesem inwestycyjnym i koordynując pracę doradców prawnych i podatkowych.


Katarzyna Dąbrowska

Dyrektor

+48 519 019 019
k.dabrowska@whiterock.pl

Języki

polski, angielski, rosyjski

Członkostwo

Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji - Członek Zarządu

Doświadczenie

  • Credit Agricole Bank Polska S.A. 2009-2016 (7 lat)
  • Bank Handlowy w Warszawie S.A. 2004-2009 (5 lat)
  • BPH S.A. / BPH PBK S.A. 2000-2004 (4 lata)
  • Citibank (Poland) S.A. 1991-2000 (9 lat)

Katarzyna posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w bankach, w prowadzeniu negocjacji oraz przewodniczeniu transakcji i konsorcjów restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się także w strukturyzowaniu transakcji kredytowych finansujących zarówno bieżącą działalność przedsiębiorstw jak i działalność inwestycyjną, konsolidacyjną, fuzji i przejęć.

Współpracuje z podmiotami gospodarczymi działającymi w różnych branżach, w tym w rolnictwie. Jest zaangażowana w wiele projektów, w tym wdrożenia projektu zbudowania nowej linii biznesowej obsługującej przedsiębiorstwa przez bank, w organizacji i reorganizacji procesów, opracowywaniu strategii, polityk, procedur oraz instrukcji operacyjnych.

Katarzyna prowadzi wykłady i szkolenia we współpracy z firmą szkoleniową CEETA oraz z Centrum Doradztwa i Szkolenia Menadżerów Akademii Leona Koźmińskiego.  

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa od 1991 r. w Citibank (Poland) S.A., BPH S.A., BPH PBK S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.